Krhovský zvon

Krhovský zvon

V rámci oprav kapličky byl vyčištěn i zvon. Byl již pokryt silnou vrstvou měděnky a nebylo tak příliš patrné, co je na něm vyobrazeno.

Krhovský zvon je do jisté míry jedinečný. Podobné zvony byly totiž většinou za první a druhé světové války přetaveny ve zbrojní materiál a mnoho se jich nedochovalo. Z tohoto hlediska je krhovský zvon vzácností.

Na zvonu jsou dva nápisy. Horní nápis v latině „Na počest sv. Jakuba a sv. Jana Křtitele“
a dolní v němčině  „mne odlil Wolfgang Strave v Olomouci v roce 1810.“

Dodatečně doryto „toho času nákladem Jana Dvorského dědičného fojta v Krhové.“

Na dříku zvonu je dále znázorněn Jan křtitel provádějící křest a dva věrozvěstové s dítětem při předčítání bible. 
      
Běžný občan nemá moc možností si zvon osobně prohlédnout  a proto vzniklo video, kde je zvon ukázán ze všech směrů. 

Zde je odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=x6v48U4UvNk

V Krhové dne 12.9.2016
Lukáš Macíček
místostarosta