Návrhy nových jízdních řádu MHD 2016/2017

Návrhy nových jízdních řádu MHD 2016/2017

Vážení občané,

předkládáme Vám návrhy nových jízdních řádů městské hromadné dopravy k připomínkování.
Případné Vaše připomínky doručte do středy 21. 9. 2016 do 17.00 hod. e-mailem na adresu obec@krhova.cz nebo osobně na obecní úřad v úředních hodinách.
V Krhové dne 14.9.2016
Ing. Kateřina Halaštová, starostka
Soubor ve formátu pdf DEZA I-aut.st.
( 19.5 Kb )
Soubor ve formátu pdf Hrachovec-Na Štěpánově-nemocnice-žel.st.
( 32.8 Kb )
Soubor ve formátu pdf Hrachovec-žel.st.-Hrachovec
( 18.1 Kb )
Soubor ve formátu pdf Juřinka-žel.st.-Juřinka
( 18.7 Kb )
Soubor ve formátu pdf Krhová-stan.MHD u náměstí-Poličná
( 26.7 Kb )
Soubor ve formátu pdf Podlesí-stan.MHD u náměstí-Bynina
( 25.7 Kb )