Nález klíčů

Nález klíčů

Dne 14.12.2016 byl na Dílcách v Krhové nalezen svazek klíčů. Tyto jsou uloženy na Obecním úřadě v Krhové.