Přehled pořízení majetku, investičních akcí a oprav za rok 2016

Přehled pořízení majetku, investičních akcí a oprav za rok 2016

Vážení občané,

rok 2016 je za námi a stojíme na počátku nového roku 2017. Toto je chvíle k malé rekapitulaci, co se nám v roce 2016 podařilo. Uplynulý rok byl pro obec úspěšný, realizovaly se investiční akce, prováděly se opravy na stávajícím obecním majetku. Podařilo se nám získat finanční prostředky z dotačních výzev v celkové výši 840 tis. Kč.

Zároveň bychom rádi zmínili další aktivity, které s vedením obce činíme:

-          podali jsme žádost o stavební povolení k aktualizované projektové dokumentaci na odkanalizování Krhové (ul. Nad Zahradnictvím, lokalita Drážky – dolní konec ul. Hlavní, ul. Ke Studánce, ul. K Helštýnu, střed obce a ul. Barvířka)

-          pracovali jsme na projektových dokumentacích (viz uvedený seznam), které jsou ve stavu vydaného stavebního povolení

-          jednáme s vlastníky nemovitostí o převodu vlastnického práva k pozemkům, na kterých se nachází chodníky a místní komunikace

-          aktivně řešíme činnost soukromých subjektů v lokalitě Hrádky (bývalé Hliniště)

 

V uvedeném seznamu zmiňujeme výdaje, které byly realizovány z rozpočtu pro rok 2016.

Přejeme Vám pevné zdraví, mnoho radostí a úspěchů. Ať se nám všem i naší obci v novém roce 2017 daří.

V Krhové , dne 3.1.2017
Ing. Kateřina Halaštová, starostka

Design a zpracování: Radim Kývala