Nález stáda ovcí

Nález stáda ovcí

V lokalitě U Ovčírny v Krhové bylo nalezeno stádo cca sedmi ovcí.
Kontakt p. Dráč 732 491 118