Dotazník pro občany obce Krhová

Dotazník pro občany obce Krhová

Vážení spoluobčané,

děkujeme za Váš zájem, cílem dotazníkového šetření je zjištění názorů a postojů občanů na život v obci a na směřování dalšího rozvoje.

Výsledky dotazníkového šetření budou významným podkladem pro zpracování dokumentu Program rozvoje obce Krhová na roky 2017 - 2023.

Odkaz na online dotazník:

docs.google.com/forms/d/1YTtlmK29sqpr8u0BDOZHDOFR4YkA6z5QCoBYTHh6x3k/viewform

 

Dotazník je možné vyplnit do 31.5.2017. Dotazník je anonymní.

Děkujeme za čas, který vyplnění dotazníku věnujete.

 

Ing. Kateřina Halaštová

starostka