Pozvánka na Pohádkový les 2017

Pozvánka na Pohádkový les 2017

Obecní úřad Krhová spolu s Mysliveckým sdružením Srnová Krhová, SDH Krhová, TJ Jiskrou Krhová, Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Krhová, Místní skupinou Českého červeného kříže, MŠ Krhová a ZŠ Krhová

si Vás dovolují pozvat na Pohádkový les,

který se bude konat v sobotu 24.6.2017.

Start nad areálem Myslivecké chaty Krhová v 10 hodin.

Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s.p.

Akce Pohádkový les se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky, jsou to i Vaše lesy, chovejte se tedy ohleduplně.

Děkujeme.

Těšíme se na Vaši účast. 

Soubor ve formátu png Pohádkový les 2017
( 415.1 Kb )