PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR V KRHOVÉ

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR V KRHOVÉ

Prostory se nachází v hospodářské budově v areálu Obecního úřadu Krhová (za administrativní budovou na ulici Bří Podmolů č.p. 441):

  • místnost ozn. 03 o výměře 40,7 m2
  • místnost ozn. 04 o výměře 16,5 m2

 Místnosti ozn. 03 a 04 jsou nabízeny samostatně nebo i dohromady.

 A to za následujících podmínek:

  • výše nájemného 650 Kč/m2/rok + služby
  • nájemné bude placeno 2x ročně
  • služby spojené s nájmem (teplo, elektrická energie, vodné a stočné, odvoz odpadu atd) se hradí zálohově a jsou vyúčtovány 1x ročně
  • smlouva o nájmu bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou
  • předmět nájmu bude užíván jako dílna, skladovací prostor a tomu podobné

 Zájemci doručí své žádosti (podnikatelský záměr) na Obecní úřad v Krhové. V žádosti uveďte:

  • nabízenou výši nájemného v Kč za m2/rok (v nájemném není obsažena částka za služby, služby se hradí zvlášť)
  • účel využití nebytových prostor
  • k nabídce doložte živnostenské oprávnění či výpis z obchodního rejstříku a uveďte telefonické spojení

 Prohlídky jsou možné v úřední hodiny Obecního úřadu Krhová nebo po předchozí domluvě.

Bližší informace poskytne Obecní úřad Krhová, tel.: 730 517 162, e-mail: obec@krhova.cz.

Soubor ve formátu jpg Hospodářská budova
( 89.1 Kb )