Dotace pro Krhovou - NOVÝ CHODNÍK U LIPTY

Dotace pro Krhovou - NOVÝ CHODNÍK U LIPTY

Dne 28.6.2017 byly na webových stránkách Státního fondu dopravní infrastruktury (dále SFDI) schválené příspěvky na zvyšování bezpečnosti. Bylo předloženo 411 žádostí o příspěvek v celkové výši cca 1,2 mld. Kč. U všech předložených žádostí byla pracovníky SFDI provedena kontrola splnění veškerých požadovaných náležitostí a následně hodnotící komise provedla bodové hodnocení.

Projekt obce Krhová Bezbariérové chodníky v Krhové- úsek 08 je zařazen mezi schválenými žádostmi s příspěvkem v max. výši 3,1 mil. Kč.

Více na http://www.sfdi.cz/2-aktuality-pro-prijemce/vybor-sfdi-schvalil-pro-rok-2017-rekordni-vysi-prispevku-na-zvysovani-bezpecnosti/

Na realizaci projektu byla uzavřena smlouva o dílo s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o.. Přípravné práce a realizace projektu Bezbariérové chodníky v Krhové- úsek 08 budou zahájeny v srpnu tohoto roku.

U autobusové zastávky ČSAD Krhová, Lipta bude vystavěn chodník (úsek-08) podél silnice III/05720 v obci Krhová, který se nachází v zastavěné části obce.  Veškeré nově navrhované chodníky budou řešeny bezbariérově. Součástí projektu bude také úprava dotčených stávajících inženýrských sítí a dešťová kanalizace. Chodník bude lemován novou opěrnou zdí pro zajištění svahu. Součástí bude i nová lávka pro přemostění potoka, autobusová zastávka na výjezdu z obce ve směru na Nový Jičín a nasvětlený přechod pro chodce.

Ing. Kateřina Halaštová, starostka

 

 

Soubor ve formátu jpg Foto 01
( 312.5 Kb )
Soubor ve formátu jpg Foto 02
( 158.1 Kb )
Soubor ve formátu jpg Foto 03
( 145.2 Kb )
Soubor ve formátu jpg Foto 04
( 105 Kb )