MHD v Krhové od září ZDARMA

MHD v Krhové od září ZDARMA

 
Obec Krhová bude mít od měsíce září městskou hromadnou dopravu zdarma (MHD) pro všechny cestující.

V této souvislosti upozorňujeme cestující, aby zvážili nákup čtvrtletní jízdenky, neboť časové jízdenky na MHD budou platit jen do 31. srpna. Po tomto termínu tj. po 31. srpnu nebude možné poměrnou část ze současné čtvrtletní jízdenky vracet.  Děkujeme za pochopení.

 Informace z Krhovského zpravodaje č. 2/2017, ročník V.

V dubnovém zastupitelstvu obce Krhová byla schválena MHD zadarmo. Tento projekt, předložený městem Valašské Meziříčí, byl navržen především z důvodu pravidelného vyhlašování smogové situace v okolí města na delší časové období a to několikrát do roka. Jako vzor je dáván systém, který funguje od roku 2011 ve Frýdku-Místku. Obec Krhová se na základě trojdohody mezi městem a obcí Poličnou podílela na prokazatelné ztrátě z provozu MHD ve výši 2 209 000 Kč/rok. Zavedení systému bezplatné autobusové dopravy bude obec Krhová doplácet dalších 450 000 Kč ročně. MHD bude pro všechny cestující zadarmo, jelikož je vnímána jako služba pro obyvatele naší obce. V letošním roce předpokládáme tíživou dopravní situaci z důvodu přestavby stávající okružní křižovatky (u ZŠ Masarykova), proto využijte službu MHD zadarmo, která vstoupí do platnosti od září.

Ing. Kateřina Halaštová, starostka