Informace pro občany - Kotlíkové dotace

Informace pro občany - Kotlíkové dotace

Občané, kteří se rozhodli pro výměnu starých nevyhovujících kotlů na pevná paliva za nové, nízkoemisní zdroje tepla, mohou na podzim využít další vlny kotlíkových dotací. Zlínský kraj má připraveno k rozdělení 155 milionů korun.
Oproti první vlně kotlíkových dotací však dojde k určitým změnám.
Více informací naleznete na webových stránkách Zlínského kraje.

https://www.kr-zlinsky.cz/na-podzim-odstartuje-dalsi-vlna-kotlikovych-dotaci-pro-zlinsky-kraj-je-pripraveno-155-milionu-korun-aktuality-14224.html