Veřejné projednání Programu rozvoje obce

Veřejné projednání Programu rozvoje obce

Veřejné projednání Programu rozvoje obce

Školní jídelna v úterý (25.10.) ožila projednáním s veřejností Programu rozvoje obce Krhová (dále jen „PRO“). Tento dokument určí priority a směr dalšího rozvoje naší obce v následujících letech a bude hrát také významnou roli při získávání prostředků z různých dotačních fondů. Zpracovatelé (Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko) vysvětlili principy a obsah dokumentu, který bude následně předložen k projednání na Zastupitelstvu obce Krhová a jeho konečná podoba bude zveřejněna na webových stránkách obce.

Snahou vedení obce bylo zajistit v rámci přípravy PRO co nejširší společenskou shodu přímým zapojením veřejnosti do procesu jeho zpracování. Toho se podařilo dosáhnout prostřednictvím dotazníkového šetření, které probíhalo v měsíci květnu. Celkově odpovědělo 136 respondentů. Následně se desítky občanů zapojily také na zmiňovaném veřejném projednání. Na tomto projednání jsme získali vaše názory, náměty a nápady k rozvoji naší obce, které budou dopracovány do návrhové části PRO. Váš příspěvek ke zpracování PRO v podobě diskuse je pro nás nesmírně cenný a pozitivně přispěje k úspěšnému rozvoji naší obce správným směrem.

S úctou Ing. Kateřina Halaštová, starostka