NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

 

Vzhledem k NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY, která vydala mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat (dále jen „AMP“) ve Zlínském kraji, se Všem chovatelům domácích prasat na území Zlínského kraje

                                                           NAŘIZUJE

 nejpozději do 31. 1. 2018 nahlásit příslušné obci údaje:

 

Kraj 2. Okres 3. Obec 4. Tabulku vyplnil (jméno) 5. Kontakt (tel., e-mail) 6. Chovatel (jméno, název) 7. Adresa chovatele 8. Kontaktní osoba 9. Kontakt (tel., e-mail) 10. Registrační číslo chovu 11. Místo chovu (adresa) 12. KÚ 13. Počet chovaných prasat

 

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:

  1. a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
  2. b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

Za OÚ KRHOVÁ Vendula Grygaříková

Administrativní pracovník obce Krhová