Uzavření mostu u obchodu Hruška

Uzavření mostu u obchodu Hruška

Vážení občané,

Na základě uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce mostu M05 přes Srní potok poškozeného přívalovými dešti“ budou zahájeny v úterý 3.4.2018 stavební práce na rekonstrukci mostu u obchodu Hruška.

Most bude uzavřen pro automobilovou dopravu a to po dobu realizace od dubna do června. Náhradní trasa je přes most na ulici Pod Jehličnou nebo ulicí Barvířka. Pro pěší bude instalována lávka přes potok.

Žádáme občany o trpělivost a zvýšenou opatrnost při pohybu přes stavbu. 

S pozdravem

Ing. Kateřina Halaštová, starostka