obecně závazné vyhlášky

Evidence právních předpisů 2016


Soubor ve formátu pdf evidence právních předpisů
( 200.3 Kb )


Směrnice k zadávání veřejných zakázek


Obecně závazná vyhláška obce Krhová č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Soubor ve formátu pdf OZV 1/2017 o místním poplatku za provoz komunálních odpadů
( 1544.3 Kb )


Obecně závazná vyhláška č. 1/2015


Soubor ve formátu pdf OZV 1/2015 Požární řád obce Krhová
( 1330.1 Kb )


Obecně závazná vyhláška č. 1/2014

Soubor ve formátu pdf Obecně závazná vyhláška č. 1-2014 o místních poplatcích
( 5462.4 Kb )


Evidence právních předpisů 2018

Soubor ve formátu pdf evidence právních předpisů
( 117.8 Kb )