Územní plán

Návrh zadání - Územní plán Krhová


Soubor ve formátu pdf Návrh zadání
( 419 Kb )


Pořizovaný nový Územní plán Krhová

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU KRHOVÁ
byla vyvěšena na úřední desce Obce Krhová a to od 28.8.2017 do 11.10.2017.

Úplné  znění  návrhu  Územního  plánu  Krhová 

http://www.valasskemezirici.cz/porizovany-novy-uzemni-plan-krhova/d-21550/p1=17897

Projekt Územní plán Krhová je spolufinancován Zlínským krajem.

Soubor ve formátu pdf návrh pro VP
( 617.1 Kb )
Soubor ve formátu pdf Odůvodnění pro VP
( 1317.5 Kb )
Soubor ve formátu pdf I.B1_Výkres zákl. členění území
( 1328.8 Kb )
Soubor ve formátu pdf I.B2_Hlavní výkres
( 1871 Kb )
Soubor ve formátu pdf I.B2_Hlavní výkres_celek
( 1220.6 Kb )
Soubor ve formátu pdf I.B3_Výkres VPS, VPO a asanací
( 965.5 Kb )
Soubor ve formátu pdf II.B1_Výkres širších vztahů
( 4353.9 Kb )
Soubor ve formátu pdf II.B2_Koordinační výkres
( 3843.5 Kb )
Soubor ve formátu pdf II.B3_Výkres předp. záborů PF
( 2825.7 Kb )


Zpráva o uplatňování Územního plánu


Soubor ve formátu pdf Zpráva o uplatňování Územního plánu
( 517.8 Kb )


Platný územní plán

Soubor ve formátu pdf Územní plán Valašské Meziříčí
( 15115.9 Kb )


Formulář na podání podnětu pořízení změny Územního plánu