Seznam veřejných zakázek

Oprava komunikace ke hřbitovu a Pod Kameněm

Soubor ve formátu pdf Smlouva o dílo
( 9086.8 Kb )


Rekonstrukce mostu M05 přes Srní potok poškozeného přívalovými dešti

Soubor ve formátu pdf Smlouva o dílo
( 12010.7 Kb )


Stavební úpravy, rekonstrukce ZTI a venkovních rozvodů ZŠ Krhová

Soubor ve formátu pdf Smlouva o dílo
( 7307.1 Kb )


Stavební úpravy hasičské zbrojnice Krhová

Soubor ve formátu zip Zadávací dokumentace
( 257.6 Kb )
Soubor ve formátu zip Projektová dokumentace
( 8113.6 Kb )
Soubor ve formátu pdf Výzva k podání cenové nabídky
( 660.1 Kb )
Soubor ve formátu pdf Smlouva o dílo
( 13551.4 Kb )
Soubor ve formátu pdf Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
( 456 Kb )


Oprava kapličky obce Krhová


Soubor ve formátu pdf Smlouva o dílo ze dne 11.7.2016
( 5765.1 Kb )
Soubor ve formátu pdf Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
( 3542 Kb )


Oprava místních komunikací ul. U Bytovek a ul. Bří Podmolů

Soubor ve formátu pdf Výzva k podání nabídky
( 1171.8 Kb )
Soubor ve formátu zip Zadávací dokumentace
( 1192.1 Kb )
Soubor ve formátu pdf Dodatečné informace č. 1
( 222.8 Kb )


Rekonstrukce LC Skoková - Zakopaná

Soubor ve formátu pdf Smlouva o dílo
( 7108.7 Kb )
Soubor ve formátu pdf Informace o výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy
( 226.3 Kb )


Sběr, svoz a odstranění směsného komunálního a separovaného odpadu v obci Krhová

Soubor ve formátu pdf Výzva k podání nabídek
( 667.7 Kb )
Soubor ve formátu zip Zadávací dokumentace
( 2957.3 Kb )
Soubor ve formátu pdf Smlouva o dodávce služeb
( 4739 Kb )
Soubor ve formátu pdf Informace o výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy
( 244.3 Kb )


Oprava místní komunikace Na Výsluní - Krhová


Soubor ve formátu pdf Výzva k podání nabídky
( 0 Kb )
Soubor ve formátu zip Podklady pro zpracování nabídky
( 0 Kb )
Soubor ve formátu pdf Smlouva o dílo
( 0 Kb )
Soubor ve formátu pdf Dodatek č. 1 k SOD
( 0 Kb )
Soubor ve formátu pdf Dodatek č. 2 k SOD
( 0 Kb )


Kompostéry pro občany obce Krhová


Soubor ve formátu pdf Výzva
( 0 Kb )
Soubor ve formátu zip Podklady pro zpracování nabídky
( 0 Kb )
Soubor ve formátu pdf Kupní smlouva
( 1024.9 Kb )


Zimní údržba místních komunikací v obci Krhová


Soubor ve formátu pdf Výzva
( 0 Kb )
Soubor ve formátu zip Podklady pro zpracování nabídky
( 0 Kb )
Soubor ve formátu pdf Smlouva o dodávce služeb
( 0 Kb )


Územní studie Krhová - Lužník


Soubor ve formátu pdf Výzva
( 0 Kb )
Soubor ve formátu zip Podklady pro zpracování nabídky
( 0 Kb )
Soubor ve formátu pdf Smlouva o dílo
( 0 Kb )


Odkup vytěžené dřevní hmoty v lesích obce Krhová


Soubor ve formátu pdf VÝZVA
( 0 Kb )
Soubor ve formátu zip Podklady pro zpracování nabídky
( 840.5 Kb )
Soubor ve formátu pdf Kupní smlouva
( 0 Kb )


Sběr, svoz a odstranění směsného komunálního a separovaného odpadu v obci Krhová


Soubor ve formátu pdf Výzva
( 0 Kb )
Soubor ve formátu zip Podklady pro zpracování nabídky
( 3347 Kb )
Soubor ve formátu pdf Smlouva o dodávce služeb
( 5082.9 Kb )


Oprava místní komunikace Na Výsluní - Krhová


Soubor ve formátu pdf Výzva
( 0 Kb )
Soubor ve formátu zip Podklady pro zpracování nabídky
( 0 Kb )
Soubor ve formátu pdf Oznámení o zrušení zadávacího řízení
( 178.9 Kb )


Rekonstrukce dvou autobusových zastávek v obci Krhová


Soubor ve formátu pdf Výzva k podání nabídky
( 0 Kb )
Soubor ve formátu zip Podklady pro zpracování nabídky
( 1814 Kb )
Soubor ve formátu pdf Smlouva o dílo
( 0 Kb )


Sběr, svoz a odstranění směsného komunálního a separovaného odpadu v obci Krhová

Sběr, svoz a odstranění směsného komunálního a separovaného odpadu v obci Krhová
Soubor ve formátu pdf Zadávací dokumentace
( 0 Kb )
Soubor ve formátu zip Přílohy ZD
( 0 Kb )
Soubor ve formátu pdf Odůvodnění VZ
( 0 Kb )
Soubor ve formátu pdf Dodatečné informace č. 1
( 331.1 Kb )
Soubor ve formátu pdf Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení
( 0 Kb )
Soubor ve formátu pdf Písemná zpráva zadavatele
( 0 Kb )


Správa a údržba veřejného osvětlení v obci Krhová


Soubor ve formátu pdf Výzva
( 0 Kb )
Soubor ve formátu zip Přílohy
( 0 Kb )
Soubor ve formátu pdf Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
( 639 Kb )
Soubor ve formátu pdf Smlouva o správě a údržbě VO
( 0 Kb )


Sběr, svoz a odstranění směsného komunálního a separovaného odpadu v obci Krhová


Soubor ve formátu pdf Výzva
( 1110.1 Kb )
Soubor ve formátu zip přílohy
( 0 Kb )
Soubor ve formátu pdf Smlouva o dodávce služeb
( 0 Kb )


Rekonstrukce bezdrátového rozhlasu v obci Krhová


Soubor ve formátu pdf Výzva
( 0 Kb )
Soubor ve formátu zip Přílohy k výzvě
( 0 Kb )
Soubor ve formátu pdf Smlouva o dílo
( 0 Kb )
Soubor ve formátu pdf Dodatek č. 1
( 0 Kb )


Dopravní značení v obci Krhová


Soubor ve formátu pdf Výzva
( 0 Kb )
Soubor ve formátu zip Podklady pro zpracování nabídky
( 2662.9 Kb )
Soubor ve formátu pdf Smlouva o dílo
( 0 Kb )
Soubor ve formátu pdf Dodatek č. 1
( 0 Kb )
Soubor ve formátu pdf Dodatek č. 2
( 0 Kb )


Obecní úřad Krhová - interiér


Soubor ve formátu pdf popis
( 0 Kb )
Soubor ve formátu zip 1380277028.zip
( 0 Kb )
Soubor ve formátu pdf 1382694469.pdf
( 0 Kb )


Obecní úřad Krhová – interiér


Soubor ve formátu pdf Výzva
( 0 Kb )
Soubor ve formátu zip Zadání
( 0 Kb )


Prostory pro Obecní úřad Krhová – stavební úpravy a změna účelu využití části objektu č. p. 205, ul. Hlavní, Krhová


Soubor ve formátu pdf Výzva
( 0 Kb )
Soubor ve formátu zip Zadání
( 0 Kb )
Soubor ve formátu pdf Smlouva o dílo
( 0 Kb )
Soubor ve formátu pdf Dodatek č.1 k SOD
( 0 Kb )