Nové svozové dny v obci Krhová

Nové svozové dny v obci Krhová

Na základě nově uzavřené smlouvy na služby s TS Valašské Meziříčí s.r.o. byly nastaveny svozové dny pro komunální odpad 1x za 14 dní.


Nové termíny svozu popelnic jsou:

 

14.10.2016

28.10.2016

11.11.2016

25.11.2016

9.12.2016

23.12.2016

 

A DÁLE KAŽDÝ PÁTEK V LICHÉM TÝDNU.

 

 

Slovo změna v každém evokuje nepopularitu. Doufám, že změna k zlepšení životního prostředí bude přijata vřele. Je každého z nás povinností chovat se tak, abychom nezatěžovali životní prostředí svým odpadem.

 

 

 

Ing. Kateřina Halaštová, starostka