Havarijní stav mostu

Havarijní stav mostu

V minulém týdnu se na mostu s označením M05 přes Srní potok (ulice Bří Podmolů) propadla vozovka. Na základě mimořádné prohlídky kvalifikovaným projektantem byl zjištěn havarijní stav mostku. Most je kompletně ztrouchnivělý, nosníky jsou zkorodované. Most jsme zajistili, propadlinu zabezpečili plechovým plátem proti pádu osob a pomocí prozatímního označení s omezením zatížitelnosti na 7t zabezpečili vjezd.

Žádáme občany o zvýšenou opatrnost při pohybu na tomto mostu.

Oprava mostku bude realizována v rozsahu projektu na rekonstrukci nosné konstrukce a sanaci spodní stavby mostu, který se v současné době zpracovává.

Ing. Kateřina Halaštová, starostka