VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

Pozvánka VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

PROGRAMU ROZVOJE OBCE KRHOVÁ NA OBDOBÍ LET 2018-2023

 ve středu 25. října 2017 od 16:00 hod.  v budově ZŠ Krhová – školní jídelna

Program rozvoje obce bude hlavním strategickým dokumentem obce Krhová a představuje základní plánovací dokument obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Kateřina Halaštová, starostka

Soubor ve formátu pdf Článek v Krhovském zpravodaji 1_2017
( 950.2 Kb )
Soubor ve formátu pdf Pozvánka na veřejné projednání
( 10203.4 Kb )