Dotace pro Krhovou - Operační program Životní prostředí

Dotace pro Krhovou - Operační program Životní prostředí

Vedení obce pokračuje ve zvelebování prostranství v okolí budovy ZŠ Krhová. Základem pro tyto aktivity bylo zmírnění následků extrémních klimatických změn, bleskové povodně, nedostatek vody a zvyšující hrozba sucha v letních měsících. Vyvstala otázka, jak lépe hospodařit s dešťovými vodami u budovy Základní školy Krhová a zároveň zmírnit následky přívalových dešťů snížením přítoku dešťových vod do místního potoka. Vedení obce zadalo zpracování projektové dokumentace na akumulaci dešťových vod v podzemní nádrži a jejího opětovného využití jako užitkové vody pro sociální zařízení. Zároveň projektovou dokumentaci na výměnu nepropustného zpevněného betonu za vodou propustné plochy. Projektová dokumentace zároveň řeší rozšíření parkovacích míst u budovy základní školy.

V minulém roce se otevřela možnost získat finance na chytré hospodaření se srážkovou vodou a protipovodňovou ochranu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Do 62. výzvy Ministerstva životního prostředí se nám podařilo připravit dva projekty:

  • Stavební úpravy, rekonstrukce ZTI a venkovních rozvodů ZŠ Krhová
  • Veřejné prostranství před budovou ZŠ Krhová, Hlavní č.p. 205

Oba projekty byly podpořeny. Tyto projekty budou spolufinancovány Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Obce Krhová na ně získá finance v předpokládané výši 1 307 000 Kč. Máme velkou úspěšnost v získávání dotací. V letošním roce máme podaných 8 žádostí o dotaci.

Ing. Kateřina Halaštová, starostka